פורום הקומונריות
 
 

פורום הקומונריות

ניהול פורום: עידן עמיאל ועדי בן מרדכי


 
 

פורום הקומונריות - מטרת הפורום

פורום זה סגור ומיועד רק למשתתפי ההדרכה בנוגע להתמודדות עם בניית סמכות למדריכי נוער בבני עקיבא.