סדנת צפייה בטיפול


 

בוגרי ההכשרות מוזמנים לסדנת המשך - צפייה בטיפול. הטיפול יתקיים במרכז שניידר בשעות הערב וכולל 6 מפגשים אך יתכנו שינויים בהתאם להתרחשויות בטיפול.

לפרטים על הסדנא שהסתיימה ב- אפריל 2016 - לחץ כאן.

חשוב לציין כי משתתפי הסדנא חייבים להכיר את המודל הטיפולי! הדיון לאחר הפגישה הטיפולית יתרכז באופן בו התבצע השימוש בכלים הקליניים ולא יוסברו האמצעים הטיפוליים עצמם כגון הכרזה, התיישבות וכד'.


* הטיפול מתבצע בידיעת ואישור ההורים על הצפייה בהם, עם זאת ישנם מספר כללי התנהגות שיובהרו למשתתפי הסדנא.