לא הולך לבית הספר, מה תעשו לי?


בעשור האחרון אנו עדים להתרחבותה של תופעת סרבנות בית הספר לממדים מדאיגים. שהות ממושכת מחוץ למסגרת יוצרת פערים לימודיים, מובילה לרוב לניתוק קשרים חברתיים וקשורה להתפתחות ושימור של הפרעות נפשיות ושל מצבים סיכוניים. הניסיון הקליני מצביע באופן ברור על כך שככל שהילד נמצא זמן רב יותר מחוץ למסגרת כך מטשטשת זהותו כתלמיד וגדל הקושי לחזור ולתפקד במסגרת חינוכית נורמטיבית.
לא פעם סירובו של הילד ללכת לבית הספר מוביל למהלך אבחוני/טיפולי שעיקרו לברר מהם קשייו וכיצד ניתן לעזור לו. מהלך זה מסייע רבות במצבים בהם התלמיד מוכן לשתף פעולה, זוהו הקשיים העומדים בפניו (לקויות למידה, חרדה וכד') והילד בסיוע טיפול מתחיל את צעדיו בחזרה לבית הספר.
עם זאת, הניסיון הקליני שלנו במרפאה מלמד כי המורכבות באבחון הילד לא תמיד מובילה להגדרת סיבה ברורה להמנעות ובמקרים בהם הילד מסרב לשתף פעולה, נותרות דמויות הסמכות חסרות אונים. לא פעם בנקודה זו מתחיל גם מחול האשמות הדדיות בין הצוות החינוכי לבין ההורים - ההורים מאשימים את צוות בית הספר בכך שאינו מגויס מספיק וצוות בית הספר מאשים את ההורים בכך שאינם מסוגלים להביא את ילדם למסגרת החינוכית. המרחב החשוב ביותר במצבים אלו - המעבר בין הבית לבית הספר נותר כמרחב פרוץ בו נופל הילד שוב ושוב. ההרצאה תעסוק באופן בו ניתן להיעזר בעקרונות הסמכות החדשה לבניית רשת תמיכה של דמויות סמכות, רשת המאפשרת לגשר על הפער שנותר בין הבית לבית הספר. עקרונות אלו מאפשרים לפעול להחזרת הילד לתפקוד במהרה, גם כאשר התמונה האבחונית אינה ברורה דיה, או כאשר הטיפול הפרטני אינו יוצר שינוי מספק.

 

על המרצה: עפרי בכר, פסיכולוגית קלינית, המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר