הורים בחדר המורים: סמכות חדשה רגע לפני שמתחיל העימותפגישות של צוות חינוכי עם הוריו של תלמיד מורכבות וטעונות מטבען – החל מהצורך לתאם מועד לפגישה, עבור דרך ניסיון לגשר על פערים ועד לצורך בבניית תכנית התמודדות חדשה. כאשר נושא הפגישה הוא בעיות התנהגות של התלמיד, שיחות אלו נוטות להיות טעונות ואף נפיצות. פעמים רבות מסתיימות שיחות אלו ללא תכנית פעולה משותפת ולעתים אף מסתיימות בהקצנה והאשמות הדדיות.
מטרת המודל שיוצג בהרצאה היא להבנות את הפגישה, המתקיימת בצל משאבי הזמן והאנרגיה המוגבלים בכל בית ספר, כך שתהווה מנוף לשיתוף פעולה ולשינוי. בהרצאה יוצגו שלביה השונים של פגישה זו – החל משימוש באמפתיה ליצירת הבנה הדדית בין דמויות הסמכות, עבור דרך בניית מסר משותף להורים ולצוות ועד להצגת המסר והפעולות הנלוות בפני התלמיד.  יובהר בהרצאה כיצד עקרונות הסמכות החדשה מאפשרים להפוך מסר זה לרשת של נוכחות המתואמת בין דמויות הסמכות ופועלת לתמיכה בתלמיד תוך הובלת שינוי בהתנהגותו. ההרצאה תתייחס גם לשונות שבין דמויות הסמכות הנדרשות ליזום ולכוון את תוצאות הפגישה. קיימים הבדלים מסוימים בניהול הפגישה כאשר דמות הסמכות היוזמת אותה מגיעה מתוך המערכת (פסיכולוגית, יועץ חינוכי, מורה) או מחוץ למערכת (הורים, מטפל של הילד, מדריכת הורים וכו').

 

על המרצה: טל מימון, עו"ס קליני ילדים ונוער (MSW), המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר ומרצה ביחידה לפיתוח מקצועי אוניברסיטת בר-אילן