הכשרות קודמות


החל משנת 2005 אנשי הצוות של היחידה להדרכת הורים במרכז שניידר החלו לקיים הכשרות סדירות למוסדות וארגונים שונים. ההכשרות נועדו לסייע למוסדות וגופים שונים ליישם בפועל את מודל הסמכות החדשה כחלק אינטגרלי מעבודתם המקצועית בהדרכת הורים. מטרתנו היא להרחיב את השימוש במודל טיפולי זה במרכזים נוספים בארץ פרט למרכז שניידר. 

מרכז הסמכות החדשה החל את פעילותו מ- 2007 תוך כוונה לקיים הכשרות למטפלים ופסיכולוגים מאירופה שהגיעו לצורך השתלמות לארץ. פרטים ופורומים הקשורים להכשרות אלו ניתן לראות באתר הבית שלנו באנגלית.

 

להלן רשימה חלקית של גופים בארץ עימם התקיים שיתוף פעולה מקצועי לאורך השנים:

 

  • מחלקת הרווחה בבני ברק -  פרוייקט שנמשך שנתיים (2005-2007) בו הוקמה יחידה טיפולית המתמחה בנושא הסמכות ההורית באופן התואם את התרבות החרדית.

 

  • שפ"חים בעיריות שונות - הכשרות בהתאם לגישת הסמכות החדשה ושיקום הסמכות ההורית התקיימו בעיריית בת-ים, רמת-גן, רמת-השרון, רעננה וקרית-אונו. בחלק מהשפ"חים כהמשך להכשרה התקיימו או מתקיימות הדרכות סדירות לפסיכולוגים ע"י צוות המרכז. 

 

  • מחלקת הרווחה באילת - בין השנים 2008-2011 במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות הוקמה בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי מרפאה להדרכת הורים בהתאם לגישה. הקמת המרפאה התאפשרה במסגרת תוכנית אילנות הועברו מספר הכשרות לאנשי הצוות והתקיימו הדרכות שוטפות. 

 

  • המרכז להורות משמעותית באשדוד - במסגרת זו הועברה הכשרה למדריכי הורים תוך התמקדות בהדרכות להורים שיתקיימו בבתי ספר. בהמשך להכשרה התקיימה הדרכה שוטפת ע"י צוות המרכז תוך התמקדות בקבוצות הורים שהוקמו במסגרות בתי הספר.

 

  • קמפוס חיפה להורות משפיעה - הועברה הכשרה למדריכי הורים תוך יישום עקרונות הסמכות החדשה בקבוצות הדרכה להורים.

 

  • ויצ"ו - פרוייקט 'קול להורה' של ויצ"ו מאפשר להורים לפעוטות ותינוקות להתקשר לקו יעוץ. צוות המרכז הכשיר את יועצות הקו ומספק כיום גם הדרכה קבועה ליועצות אלו. פרטים נוספים ניתן לקרוא כאן.