'סמכות חדשה' -רקע


 

מרכז הסמכות החדשה הינו מיזם של קבוצת פסיכולוגים העובדים במסגרת המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר לרפואת ילדים. מיזם זה נועד להפיץ, לקדם ולהרחיב את עקרונות הסמכות החדשה בציבור הרחב בארץ.

המרפאה לסמכות הורית פועלת במרכז שניידר החל משנת 2004 בניהולו של עידן עמיאל ופרטים נוספים על פעילות המרפאה ניתן למצוא באתר המרפאות לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר.

 

 היוזמה להקמת אתר זה נבעה מתוך צורך להציג לציבור הרחב את מודל הסמכות החדשה תוך ניסיון לעצבו בדיאלוג מתמיד בין הצוות המקצועי שלנו לבין דמויות סמכות באשר הן. תהליך פיתוח המודל  מתואר בהקדמה לספר 'הסמכות החדשה' שנכתבה ע"י עידן עמיאל פסיכולוג קליני בהכשרתו ומנהל מרכז הסמכות החדשה. מרבית זמנו מוקדש כיום להפצת עקרונות גישה זו בציבור הרחב ובקרב אנשי מקצוע בתחום ההורות והחינוך בארץ ובאירופה. פרופ' חיים עומר כתב מספר ספרים בנושא הסמכות ההורית - "שיקום הסמכות ההורית", "המאבק באלימות ילדים: התנגדות לא אלימה", "פחדים של ילדים" ו'הסמכות החדשה'. לרשימת הספרים המלאה של פרופ' חיים עומר לחץ כאן.

 

עקרונות הסמכות החדשה בהם עוסק אתר זה נועדו להבנות סמכות הנשענת על נוכחות, עוצמה וגיבוי מוסרי לפעולות בעל הסמכות. מטרת האתר היא לקדם את עקרונות הסמכות החדשה המאפשרים להבנות מערכי תמיכה בקהילה המסייעים משמעותית לבטחונו האישי של כל פרט בקהילה זו.


מטרתו של אתר זה היא לפיכך לאפשר לכל אינדיבידואל – הורה, איש חינוך, מנהל, מטפל, לרכוש ידע ראשוני בעקרונות הגישה. יתירה מכך, כוונת האתר היא  לא רק לאפשר ללמוד, לקרוא ולהתנסות אלא גם להצטרף לפורומים הרלוונטיים עבורו. באופן זה יכול כל המעוניין בכך לשתף לתרום ולקדם את מושג הסמכות החדשה ולהרחיב יחד את רשת התמיכה וההכרה של מונח זה. 

לוגו 'הסמכות החדשה'


הלוגו עוצב כך שייצג מספר אלמנטים מרכזיים הקשורים למסר הסמכות החדשה:

  • חשיבות הקהילה ועוצמת בעל הסמכות -  הלוגו מורכב ממעגל אנושי כמבנה של קהילה המחוברת יחדיו כשבעל/ת הסמכות מהווה בה חלק משמעותי. בעל/ת הסמכות מהווה חלק אינטגרלי מהקהילה אך גם דמות עליה ניתן להשען במידת הצורך.

  • מעורבות והשגחה - המעגל האנושי יוצר גם מבנה של עין צופה המייצגת את חשיבות ההשגחה של בעל הסמכות. השגחה זו תתקיים במלואה כאשר יהיו לה שותפים רבים ככל האפשר בקהילה.

  • סמכות פתוחה לכל –  כל אחת מהדמויות בלוגו מורכבות מהאותיות "סמך" ו"חת" שהן ראשי התבות של סמכות חדשה. במובן זה סמכות זו פתוחה לכל מי שמעוניין לישמה ולפעול עפ"י עקרונותיה.