הדרכות למטפלים

מטפלים המעוניינים בהדרכה אישית על מקרים טיפוליים בהדרכת הורים מוזמנים לפנות ולברר פרטים אצל גלית זיגמן, פסיכולוגית קלינית ורכזת ההכשרות וההדרכה בטלפון 058-7372999 או במייל galit@newauthority.org.il .

 

הכשרה והדרכה למרפאות ומרכזים טיפוליים


מטרת התוכנית

תוכנית זו נועדה לתת מענה לצוותים מקצועיים המטפלים ומייעצים להורים/משפחות המתמודדות עם בעיות התנהגות או סוגים שונים של אלימות מצד ילדים או מתבגרים. התכנית נועדה לתת הכשרה מקיפה והדרכה מקצועית שוטפת לצוות בהתאם לגישתו הטיפולית של פרופ' חיים עומר. התוכנית מאפשרת להבנות מספר אופציות ליעוץ הורים: טיפול פרטני בהורים, הנחיית קבוצות הורים, מתן כלים לעבודה מערכתית עם בתי ספר (מתאים במיוחד לשפ"חים) ועידוד ויצירת מערכי תמיכה למשפחות.
התכנית המוצעת כוללת ימי הכשרה מרוכזים המציגים את עקרונות הגישה ויישומם לצוות רחב של מרפאה ובהמשך הדרכה וליווי שוטף למספר מצומצם יותר של מטפלים שיתמקצעו בגישה טיפולית זו ויתנו מענה להורים במסגרת המרפאה הקיימת. 
מבנה זה מאפשר למעשה הקמה של יחידת שרות להורים, בדומה ליחידה להדרכת הורים במרכז שניידר, הנותנת מענה אפקטיבי להורים המתמודדים עם מגוון רחב של בעיות התנהגות של ילדם.

ימי הכשרה

ימי ההכשרה מהווים את חוט השדרה של הצגת הגישה הטיפולית לצוות הטיפלי ומטרתם להקנות ידע וכלים ראשוניים להתמודדות. מבנה ההכשרה מיועד ל- 10-30 משתתפים; כאשר הצגת הכלים התאורטית תתבצע במליאה רחבה ותרגול ויישום יתבצע בקבוצות קטנות.
ימי ההכשרה מורכבים ממספר מפגשים בני שעה וחצי כל אחד. מבנה זה מאפשר להבנות את ההכשרה במספר גרסאות למשל פגישות של שלוש שעות פעם בשבוע או לרכז מספר מפגשים ביומיים- שלושה אינטנסיביים.
בכל מפגש מוצג אמצעי או שניים מתוך הגישה באופן מפורט, מוסבר הרציונל התאורטי, מוצגות דוגמאות ובמקביל המודרכים מתרגלים ומתנסים באמצעי זה ע"י סימולציות טיפוליות בהנחיית הצוות המדריך. הצוות המדריך מורכב משני פסיכולוגים מוסמכים מטעם מרכז הסמכות החדשה המעבירים את כלל ההכשרה.

 

הדרכה וליווי שוטף

קבוצת ההדרכה מיועדת ל- 3-5 מטפלים ומלווה אותם ביישום העקרונות שנלמדו במהלך ההכשרה. ההדרכה ניתנת ע"י צוות של שני פסיכולוגים אחת לשבועיים. בהדרכה המטפלים מעלים מקרים לדיון ומותוות עימם תוכנית טיפולית למקרה הספציפי שהועלה. מעבר להדרכה הקבועה, ינתן ע"י הצוות המקצועי גם ליווי ביישומה בפועל של תוכנית טיפולית ע"י התייעצויות טלפוניות למנחים ובפורום מקצועי סגור שיוקם לשם כך. חשוב להבין כי תוכנית ההתערבות וההדרכה המוצעת מחייבות לא פעם פעולה אינטנסיבית של המודרכים ויש חשיבות לליווי צמוד ככל האפשר של המודרכים. מניסיוננו, זמינות הליווי ביישומה של התוכנית, מעבר להתוויה הטיפולית במפגש ההדרכה מסייע רבות לביצועה בפועל ולתחושת הבטחון של המודרכים ביישומה במקרים נוספים.מרפאות, מוסדות או ארגונים המעונינים בפרטים על השתלמות זו מוזמנים לפנות במייל ל –  merav@newauthority.org.il או להתקשר למירב, רכזת ההשתלמויות בטלפון 054-6609983